Consultanță în sectorul public

Consultanță în sectorul public

România este una dintre principalele tări care beneficiază de fonduri UE

România este una dintre principalele tări care beneficiază de fonduri UE

România este una dintre principalele tări care beneficiază de fonduri UE, atât prin Politica Comună în Agricultură, cât şi prin Fondurile Structurale Europene de Investiţii. Obiectivul principal al resurselor bugetare disponibile la nivelul UE este de a susţine creşterea economică, a provoma crearea locurilor de muncă, inovarea şi transferul de cunoştinţe şi know-how, a îmbunătăţi accesul şi conectivitatea precum şi de a stimula companiile şi dezvoltarea afacerilor.

În acest context, serviciile noastre sunt îndreptate către:

  • îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE de către companii publice şi private;
  • asistenţa în accesarea fondurilor rambursabile sau ne-rambursabile, inclusiv a celor din ajutor de stat;
  • asistenţa pentru conformarea cu prevederile legislaţiei incidente la nivel naţional şi european;
  • dezvoltărea strategică a sectorului şi activităţilor din domeniul public;
  • îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice la nivel naţional şi local; şi
  • dezvoltarea proiectelor în cadrul Parteneriatelor Public - Privat sau al concesiunilor.

Mai mult despre KPMG în România