Centrul de Excelență în Achiziții Publice este o inițiativă KPMG, concretizată sub forma unei platforme tehnice create cu scopul de a oferi entităților publice și mediului de afaceri soluții și sprijin în activitatea lor în domeniul achizițiilor publice. Această platformă aduce laolaltă experiența unora din cei mai buni specialiști în domeniile: achiziții publice, juridic, financiar și consultanță în management, care susțin dezvoltarea sistemului achizițiilor publice prin intermediul asistenței tehnice de cea mai înaltă calitate, precum și prin elaborarea de analize și studii de specialitate.

Suntem implicați activ în domeniul achizițiilor publice atât prin serviciile de consultanță dedicate sectorului public și celui privat, cât și prin organizarea sau participarea la diverse training-uri și conferințe pe teme dedicate domeniului achizițiilor publice.

Ne preocupăm să contribuim la procesul de perfecționare și dezvoltare al acestui domeniu și căutăm să propunem constant soluții de perspectivă, prin promovarea achizițiilor sustenabile, a achizițiilor verzi precum și achizițiilor de produse și servicii inovatoare. În același timp urmărim transformarea procesului de achiziție publică dintr-o activitate mecanică și consumatoare de timp și resurse într-una strategică, generatoare de valoare adăugată și eficientă, precum și implementarea practicilor comunitare la nivel național.