Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Prin prisma fondurilor de care dispune pentru achiziția de produse, servicii și lucrări, sectorul public reprezintă un partener important pentru mediul de afaceri. Cu toate acestea, colaborarea dintre cele două este îngreunată de faptul că procesul achizițiilor publice nu este întotdeauna unul simplu, domeniul fiind unul intens legiferat si birocratizat.

KPMG în România şi Moldova a înființat Centrul de Excelență în Achiziții Publice cu scopul de a acorda consultanță atât sectorului public cât și celui privat. Printre serviciile oferite sectorului privat se numără:

I. Consultanță pentru operatori economici în vederea participării la procesul de achiziție publică, sau concesiune de servicii sau lucrări

 • Asistență în pregătirea documentației/ ofertei pentru participarea la procedurile de atribuire (inclusiv a contractelor de consorțiu sau asociere, acordurilor de subcontractare, precum și a angajamentelor ferme de susținere);
 • Consultanță generală privind procesul de participare la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice și concesiuni, inclusiv asistență și sprijin urgent în orice etapă a procesului;
 • Opinii asupra interpretării și aplicării legislației naționale și comunitare în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor;
 • Asistență în dezvoltarea de strategii eficiente și eficace de participare la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice și concesiuni;
 • Asistență în identificarea inadvertențelor și/sau erorilor din documentația de atribuire și/sau procedura de atribuire;
 • Asistență în formularea solicitărilor de clarificări;
 • Asistență în formularea contestațiilor;
 • Auditul ofertelor pregătite pentru a verifica conformitatea acestora cu cerințele autorității/ entității contractante, existența tuturor informațiilor și documentelor necesare și conformitatea acestor documente cu cerințele legislației și cu cele din documentele achiziției;
 • Consultanță în revizuirea și negocierea contractelor de achiziție publică/ acordurilor cadru;
 • Managementul contractelor;
 • Asistență de specialitate cu privire la contestații și litigii;
 • Servicii de consultanță în management pentru activitatea operatorului economic in domeniul achizițiilor publice, cum ar fi:
  • asistență la înființarea unui departament specializat, dedicat identificării oportunităților existente pe linie de achiziții publice și concesiuni;
  • definirea procesului de identificare a oportunităților existente pe linie de achiziții publice și concesiuni sau îmbunătățirea/ eficientizarea celui existent utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • definirea procesului de ofertare (pregătire a ofertei și depunerea acesteia) la nivel de companie sau îmbunătățirea/ eficientizarea celui existent utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • management de proiect etc.

 

II. Consultanță pentru beneficiarii privați în vederea atribuirii contractelor de furnizare produse, prestări servicii sau execuție lucrări finanţate din fonduri europene

 • Planificare strategică și îndrumare în organizarea/ aplicarea procedurilor de atribuire;
 • Formularea de opinii juridice asupra interpretării și implementării legislației naționale și comunitare;
 • Asistență de specialitate în pregătirea documentelor specifice aplicării procedurilor de atribuire;
 • Asistență în procesul de evaluare de oferte;
 • Redactarea, verificarea, revizuirea, negocierea, implementarea și monitorizarea contractelor;
 • Consultanță generală privind procesul de achiziție, inclusiv asistență și sprijin urgent în orice etapă a procesului;
 • Verificarea dosarelor achizițiilor efectuate;
 • Consultanță în întocmirea și implementarea procedurilor operaționale de lucru, la nivel de companie, privind activitatea în domeniul achizițiilor din fonduri europene;
 • Servicii de consultanță în management pentru activitatea beneficiarului privat cum ar fi:
  • analiza practicilor existente la nivel de beneficiar și furnizarea de recomandări privind îmbunătățirea acestora;
  • analiza și maparea procesului de achiziție la nivel de beneficiar și îmbunătățirea/ eficientizarea acestuia utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • analiza și maparea circuitului documentelor la nivel de beneficiar și îmbunătățirea/ eficientizarea acestuia utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • asistență la înființarea departamentului de achiziții sau la reorganizarea celui existent;
  • management de proiect etc.