Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Sectorul public se confruntă constant cu provocări, atât pe fondul schimbărilor generate de necesitatea alinierii la evoluția, viziunea si transformările de la nivelul Uniunii Europene, cat si de diverși factori interni. Unul dintre domeniile influențate in acest sens este cel al achizițiilor publice, care se confruntă constant cu diverse modificări legislative.

KPMG în România şi Moldova susține activitatea sectorului public în domeniul achizițiilor publice, al concesiunilor de lucrări și servicii și concesiunilor de bunuri prin intermediul Centrului de Excelență în Achiziții Publice care oferă, fără a se limita la, următoarele servicii:

 • Planificare strategică și îndrumare în organizarea/ aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și de concesiuni;
 • Asistență de specialitate în pregătirea documentațiilor de atribuire și a altor documente specifice aplicării procedurilor de atribuire;
 • Asistență în procesul de evaluare de oferte, ca expert cooptat pe lângă comisia de evaluare/ negociere a ofertelor;
 • Opinii asupra interpretării și implementării legislației naționale și comunitare în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor;
 • Opinii asupra interpretării și implementării legislației naționale și comunitare referitoare la delegarea de gestiune a serviciilor comunitare de utilități publice;
 • Redactarea, verificarea, revizuirea, negocierea, implementarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice/ acordurilor cadru;
 • Consultanță generală privind procesul de achiziție, inclusiv asistență și sprijin urgent în orice etapă a procesului;
 • Asistență de specialitate cu privire la contestații și litigii în domeniul achizițiilor publice;
 • Verificarea procedurilor de atribuire finalizate în vederea identificării neconformităților existente;
 • Auditul procedurilor de atribuire organizate/ finanțate de autorități publice și alte organisme de finanțare (ex. Ministere, Banca Mondială, BERD, etc.);
 • Management de contract;
 • Intermediere în relațiile cu autoritățile relevante;
 • Consultanță în întocmirea și implementarea procedurilor operaționale de lucru, la nivel de autoritate/ entitate contractantă, privind activitatea în domeniul achizițiilor publice;
 • Servicii de consultanță în management pentru activitatea autorității/ entității contractante in domeniul achizițiilor publice cum ar fi:
  • analiza practicilor existente la nivel de autoritate/ entitate contractantă și furnizarea de recomandări privind îmbunătățirea acestora;
  • analiza și maparea procesului de achiziție la nivel de autoritate/ entitate contractantă și îmbunătățirea/ eficientizarea acestuia utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • analiza și maparea circuitului documentelor la nivel de autoritate/ entitate contractantă și îmbunătățirea/ eficientizarea acestuia utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • asistență la înființarea departamentului de achiziții publice sau la reorganizarea celui existent
  • management de proiect etc.
 • Servicii de consultanță în management pentru autorități de reglementare/ control, cum ar fi:
  • asistență în implementarea procesului de control sau analiza procesului de control existent și furnizarea de recomandări de îmbunătățire/ eficientizare utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • analiza prevederilor legislative și furnizarea de recomandări de îmbunătățire;
  • analiza și maparea de procese ce derivă din aplicarea legislației și furnizarea de recomandări pentru modificarea legislației, care să conducă la îmbunătățirea/ eficientizarea respectivelor procese utilizând instrumente de îmbunătățire a proceselor caracteristice metodologiei Lean Six Sigma;
  • management de proiect etc.