Audit Intern

Audit Intern

Abordarea KPMG bazată pe risc aduce plus valoare prin dezvoltara unei funcții de audit legată direct de obiectivele strategice ale organizației.

Abordarea KPMG bazată pe risc aduce plus valoare...

KPMG formează echipe multidisciplinare de profesioniști cu experiență în domeniul auditului intern financiar și operațional, IT, evaluarea riscurilor, servicii partajate, management financiar, trezorerie și instrumente financiare, și aprovizionare, contribuind la îmbunătățirea capabilităților funcției de audit intern din organizație.

Acestea contribuie la creșterea eficienței și eficacității funcției de audit intern, a programelor de management al riscului și controalelor interne.

Abordarea KPMG bazată pe risc aduce plus valoare prin dezvoltara unei funcții de audit legată direct de obiectivele strategice ale organizației:

  • Analiza de risc dintr-o perspectivă de business;
  • Privește în viitor;
  • Poate fi adaptată atât la nivel de entitate, cât și la nivel de proces;
  • Este dimensionată la nevoile clientului (putem folosi toate metodologiile sau doar o parte, în funcție de nevoile clientului);
  • Se concentrează asupra proceselor cheie;
  • Identifică oportunități de reducere de costuri;
  • Cuprinde o varietate de tehnici de audit;
  • Îmbunătățește guvernanța și conformitatea, în special în cazul în care funcția IT nu a fost supusă anterior auditului; și
  • Direcționează rapoartele de audit către planurile de acțiune ale conducerii rezultate în urma auditului.

Mai mult despre KPMG în România