Evaluarea maturităţii cibernetice

Evaluarea maturităţii cibernetice

EMC încorporează perspectiva noastră globală în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

EMC încorporează perspectiva noastră globală în conformitate cu cele mai bune practici.

EMC încorporează perspectiva noastră globală în conformitate cu cele mai bune practici internaționale din sectorul public și privat, și adresează șase dimensiuni ce oferă împreună o viziune cuprinzătoare și profundă a maturității cibernetice, după cum este detaliat mai jos:

  • Leadership și Guvernanţă: Consiliul de Administrare demonstrează diligența, responsabilitate și gestiune eficientă a riscurilor;
  • Managementul Riscului Informațional: abordarea necesară pentru obținerea unui management al riscului informațional al organizației cuprinzător și eficient, precum si pentru partenerii externi;
  • Operațiuni și Tehnologie: nivelul măsurilor de control implementate pentru a adresa riscurile identificate și a minimiza impactul în cazul compromiterii securităţii informaţiei;
  • Factorii umani: nivelul și integrarea unei culturi de securitate a informaţiei care asigură cei mai buni oameni, competenţe, cultură și cunoștințe;
  • Continuitatea activității și Gestionarea crizelor: pregătirea pentru un eveniment neprevăzut și abilitatea de prevenire sau de minimizare a impactului prin gestionarea cu success a crizelor și a factorilor de decizie;
  • Juridic și de conformitate: standarde internaționale relevante de certificare și reglementare.

O astfel de evaluare a organizaţiei vă ofera o imagine detaliată asupra:

  • Abilității companiei dumneavoastră de a proteja activele informaționale;
  • Cât de matură este abordarea Dvs. cu privire la securitatea informațională;
  • Cât de pregătiţi sunteţi în ceea ce privește atacurile cibernetice.

Lucrând cu echipa dumneavoastră şi folosind o combinaţie de interviuri, ateliere de lucru, evaluări de politici, procese și testare tehnică, echipa KPMG va furniza o viziune pozitivă asupra gestionării securității cibernetice.

Mai mult despre KPMG în România