În cazul în care societatea este lichidată altfel decât în cadrul procedurii de insolvență, iar dispozițiile legale aplicabile impun ca această lichidare să fie efectuată de un lichidator, KPMG poate ajuta prin furnizarea de servicii specifice lichidării, precum:

  • efectuarea inventarului și asigurarea încasării creanțelor deținute de societate față de terți;
  • propunerea planului de lichidare pentru adunarea generale a acționarilor;
  • asigurarea plății datoriilor față de creditorii garantați, bugetul de stat și alți creditori, etc.;
  • gestionarea problemelor financiare ale societății și depunerea documentației legate de lichidare în conformitate cu dispozițiile legale;

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte