Managementul riscului de fraudă

Managementul riscului de fraudă

KPMG asistă clienții prin proiectarea, implementarea și evaluarea programelor și controalelor aplicabile.

KPMG asistă clienții prin proiectarea, implementarea și evaluarea programelor aplicabile

KPMG utilizează metodologia sa globală de gestionare a riscului de fraudă pentru a asista clienții în eforturile lor permanente de prevenire, detectare și reacționare la fraude și abateri profesionale prin proiectarea, implementarea și evaluarea programelor și controalelor aplicabile.

Noi aducem “know-how" în realizarea acestor obiective, colaborând cu clienții pentru:

  • Evaluarea necesităților în funcție de natura potențialelor fraude și riscul de abatere profesională și în funcție de controalele existente;
  • Proiectarea programelor și controalelor în conformitate cu cerințele legale și de reglementare, precum și cu practicile specifice domeniului, pe care companiile le-au apreciat a fi în general eficiente;
  • Punerea în aplicare a programelor și controalelor prin atribuirea de responsabilități, crearea de competențe și valorificarea resurselor; și
  • Evaluarea controalelor din perspectiva modului în care au fost proiectate și a eficienței operaționale în realizarea obiectivelor lor. 

Mai mult despre KPMG în România