Servicii de management al fraudei și disputelor

Servicii de management al fraudei

KPMG Forensic sprijină organizațiile în eforturile lor de a atinge cel mai înalt nivel de integritate.

KPMG Forensic sprijină organizațiile să atingă cel mai înalt nivel de integritate.

KPMG Forensic sprijină organizațiile în eforturile lor de a atinge cel mai înalt nivel de integritate și de a gestiona costurile și riscurile aferente unui litigiu, unei investigații sau acțiuni de executare silită, oferind asistență în prevenirea, detectarea și reacționarea la fraudă, risipă, abuz și alte forme de abatere profesională; evitarea și soluționarea litigiilor; și colectarea, descoperirea și analiza informațiilor stocate electronic.

Ajutăm clienții să acționeze prompt și decisiv pentru a preveni, detecta și răspunde la situații potențial  litigioase sau negative, ca de exemplu acțiuni frauduloase, litigii sau intervenții ale organismelor de reglementare. La fel de importantă pentru noi este abilitatea de a aborda strategic o problemă, oferind consultanță clienților noștri în legătură cu acțiuni civile și penale, recuperări și alte acțiuni care pot fi întreprinse pe baza constatărilor noastre. Fie că este vorba de o fraudă, un litigiu, o problemă legată de conformitate contractuală, o anchetă a organismelor de reglementare sau o tranzacție de o mare amploare, probleme majore pot apărea rapid și pot scăpa de sub control, provocând prejudicii serioase.  

Echipa noastra este formată din contabili, investigatori, economiști, specialiști în tehnologie, arbitri,  profesioniști care au lucrat în cadrul autorităților însărcinate cu aplicarea legii sau al autorităților de reglementare. După cum este de așteptat, gândim și acționăm într-un mod specific domeniului ”forensic”. Aceasta înseamnă că:

  • intrăm în detaliu, folosind tehnologia în mod eficient pentru a analiza datele disponibile
  • ne documentăm meticulos, întrucât cea mai mare parte a muncii noastre ajunge în final într-o instanță sau un alt forum juridic; și
  • folosim abilitățile de investigare pentru a ajunge la miezul problemei, demonstrând determinare și atenție față de clienții noștri.

Mai mult despre KPMG în România