Asistenţă contabilă

Asistenţă contabilă

Profesioniştii noştri în domeniul contabil ajută clienţii să se conformeze reglementărilor contabile în vigoare

Profesioniştii noştri ajută clienţii să se conformeze reglementărilor contabile.

Profesioniştii noştri în domeniul contabil ajută clienţii să se conformeze reglementărilor contabile în vigoare şi să se asigure că operaţiunile contabile reflectă obiectivele de business.

Asistenţă contabilă şi de raportare privind ofertele publice iniţiale

Echipele de consultanţi în cadrul ofertelor publice iniţiale sunt de obicei fragmentate şi formate din avocaţi, bancheri, auditori şi consultanţi din diferite companii. KPMG poate oferi echipe integrate de specialişti a căror experienţă acoperă ariile critice specifice unei oferte publice iniţiale.

Asistenţă în tranzacţii

Când circumstanţe extraordinare generează necesitatea unei asistente temporare, de exemplu pe durata unei activităţi de fuziune, achiziţie sau restructurare, suntem în măsură să asiguram resurse specializate în aria contabilă şi de raportare financiară.

Profesioniştii în consultanţă contabilă au, de asemenea, un rol deosebit de important ca parte a procesului de integrare, prin asistenţa oferită clienţilor în îndeplininirea cerinţelor de raportare pe termen scurt şi mediu, precum şi pentru realizarea integrării depline a proceselor contabile.

Furnizăm, de regulă, următoarele servicii ulterioare tranzacţiilor:

  • aspecte contabile complexe
  • consultanţă cu privire la aspectele complexe privind tranzacţia şi asistenţă în stabilirea modelului de contabilizare a combinării de întreprinderi şi alocării preţului de achiziţie, inclusiv determinarea ajustărilor de depreciere şi a impozitului pe profit amânat;
  • asistenţă privind situatiile financiare
  • sprijin în procesul de închidere statutară şi în implementarea raportării către grup, inclusiv alinierea politicilor şi procedurilor contabile; şi
  • pregătirea situaţiilor financiare - pregătirea situaţiilor financiare separate în legătură cu cesiunile, divizările, emisiunile de obligaţiuni şi ofertele publice iniţiale.

Consultanţă privind contabilitatea de acoperire a riscurilor

Am dezvoltat servicii de consultanţă privind contabilitatea de acoperire a riscurilor ca răspuns direct la nevoile clienţilor de a concepe programe privind contabilitatea de acoperire, complementare cu activităţile lor de administrare a riscurilor.

Asigurăm îndeplinirea conformităţii depline cu toate cerinţele privind contabilitatea de acoperire la momentul implementării unui program privind contabilitatea de acoperire. Evitarea surprizelor asupra raportarilor financiare reprezintă de regula un obiectiv cheie în astfel de proiecte complexe.

Echipa noastră poate concepe politici şi proceduri contabile, inclusiv machete de documentare a relaţiei de acoperire sau metodologii de testare a eficacităţii, şi poate oferi consultanţă în implementarea operaţională aferentă.

Modificări contabile

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară evoluează ca urmare a diverselor proiecte întreprinse de IASB pentru realizarea convergentei standardelor contabile la nivel global,  în special în domeniul leasingului (IFRS 16), recunoaşterii veniturilor (IFRS 15), instrumentelor financiare (IFRS 9) sau contractelor de asigurare (IFRS 4).

Avem experienţă în acordarea de consultanţă privind implicaţiile potenţiale ale modificărilor în standardele contabile şi în furnizarea de informaţii practice despre modalităţile prin care companiile işi pot facilita tranziţia.

Echipa noastră poate realiza o analiză rapidă sau o evaluare detaliată a impactului modificărilor contabile asupra:

  • Situaţiilor financiare;
  • Proceselor şi procedurilor;
  • Sistemelor IT; şi
  • Afacerii în general.

Pregătirea manualelor de politici şi proceduri contabile

Echipele noastre vă pot sprijini în revizuirea sau elaborarea unui set cuprinzător de politici şi proceduri contabile, inclusiv în dezvoltarea monografiilor contabile specifice operaţiunilor dumnevoastră. Putem aduce valoare adăugată prin realizarea unor analize comparative a politicilor contabile cu practicile acceptate din industrie.

Pregătirea situaţiilor financiare conforme cu GAAAP/ IFRS la nivel local

Vă putem sprijini în pregătirea situaţiilor financiare conforme atât cu standardele româneşti de contabilitate cât şi cu IFRS, acoperind o gamă largă de sectoare, de la servicii financiare până la instituţii publice.

Asistenţă tehnică contabilă

Oferim opinii contabile, interpretări şi suport tehnic pentru tranzacţii precum fuziuni, achiziţii, divizări, emisiuni de obligaţiuni şi acţiuni, recunoaşterea veniturilor, leasing şi instrumente financiare derivate.

Oferim, de asemenea, opinii care să ajute companiile să înţeleagă implicaţiile noilor standarde contabile, fundamentate prin experienţa extensivă în IFRS şi în standardele contabile locale.

Experienţa şi cunoştinţele noastre ne permit să tratăm situaţii complexe care necesită deţinerea unor competenţe tehnice solide de contabillitate şi să oferim consiliere ad-hoc şi sprijin în cadrul proiectelor, în special în ariile care implică analize contabile complexe.

Mai mult despre KPMG în România