Administrarea integrată a riscurilor

Administrarea integrată a riscurilor

Profesioniştii KPMG asistă instituţiile financiare şi alte tipuri de entităţi în aspecte legate de administrarea diferitelor tipuri de riscuri.

Profesioniştii KPMG asistă instituţiile şi alte entităţi în aspecte legate de riscuri.

Profesioniştii KPMG asistă instituţiile financiare şi alte tipuri de entităţi în aspecte legate de administrarea diferitelor tipuri de riscuri, de la dezvoltarea unui cadru integrat şi cuprinzător de administrare a riscurilor până la abordarea individuală a fiecărui tip de risc, precum riscul de credit, riscul de piaţă, riscul operaţional, riscul reputaţional sau riscul de lichiditate.

Clienţii noştri pot beneficia, de asemenea, şi de cunoştinţele şi experienţa noastră în evaluarea şi contabilizarea instrumentelor financiare, precum şi în adecvarea capitalului şi managementul lichidităţii. 

În colaborarea noastră cu clienţii din diferite industrii (bănci, societăţi de asigurări, fonduri de investiţii, societăţi comerciale şi instituţii publice) identificăm ariile critice şi asistăm la  îmbunătăţirea proceselor, guvernanţei şi strategiei pentru o gamă largă de aspecte, inclusiv:

 • Administrarea riscurilor la nivelul întregii organizaţii;
 • Adecvarea capitalului, raportările prudenţiale şi conformitate cu cerinţele de reglementare pentru instituţiile financiare;
 • Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului (ICAAP) şi administrarea capitalului economic;
 • Aplicarea Basel III / CRD IV;
 • Măsurarea şi administrarea riscului de credit, operaţional, de piaţă şi de lichiditate;
 • Riscuri specifice pieţelor de mărfuri şi în sectorul energetic;
 • Simulări de criză;
 • Administrarea finanţelor şi a lichidităţii;
 • Contabilitatea şi evaluarea instrumentelor financiare;
 • Servicii actuariale şi managementul riscurilor din asigurări; şi
 • Aplicarea cadrului Solvabilitate II.

Mai mult despre KPMG în România