Servicii de consultanţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

Servicii de consultanţă în domeniul protecţiei datelor

Creșterea interconectivității oferă clienților noștri o provocare semnificativă de a avea “dreptul la confidențialitate”.

Creșterea interconectivității oferă provocarea "dreptului la confidențialitate”.

Pe măsură ce tehnologia creează o lume din ce în ce mai interconectată, unde colaborarea este obligatorie și valoarea informațiilor personale este într-o continuă creștere, asigurarea eficientă a confidențialitatii datelor este o cerință fundamentală a clienților. Creșterea interconectivității combinată cu un mediu de reglementare din ce în ce mai complex oferă clienților noștri o provocare semnificativă de a avea “dreptul la confidențialitate” pentru a le permite să folosească ca pârghie informațiile personale cu scopul de a crea valoare, de a crește veniturile odată cu satisfacerea cerințelor clienților, angajaților și furnizorilor.

KPMG recunoaște dorinţa organizațiilor de a proteja și a păstra integritatea informațiilor personale folosindu-se în acealaşi timp de valoarea acestora ca active pentru organizaţie. Înțelegem amenințările și tendințele pieței cu care organizațiile se confruntă şi furnizăm în acest context cunoștințe și experiență specifice lucrând împreună cu clienții noștri, astfel încât aceștia să poată gestiona acest domeniu cu încredere.

  • Ajutăm clienții noștri să înțeleagă riscurile de confidențialitate cu care se confruntă și îi ajutăm să dezvolte o strategie adecvată şi nu doar o listă predefinită de verificări.
  • Noile reglementări la nivel european includ amenzi potențiale de până la 4% din cifra totală de afaceri la nivel de grup. În plus față de nevoia esenţială de a proteja reputația organizațiilor, oferă o platformă pentru crearea de valoare și pentru demonstrarea unei mai bune conformități cu diverse cerinţe de reglementare.
  • Lucrăm împreună cu clienții noștri pentru a-i ajuta să obțină o înțelegere completă a informațiilor personale pe care le procesează, astfel încât riscurile să poată fi înțelese în mod clar. Această înțelegere asociată cu încorporarea unui proces de evaluare a impactului asupra confidențialităţii pune la dispoziţia clienților o imagine completă ce le permite să ia decizii de afaceri în cunoștință de cauză.
  • Putem ajuta clienții noștri într-o varietate de moduri, de la explicarea implicațiilor noilor reglementări asupra afacerii, până la efectuarea de evaluări cu privire la nivelul de implementare a cerintelor legale si controalelor de securitate și elaborarea unui plan de îmbunătățire având drept scop implementarea unui mediu de control adecvat cu privire la confidențialitate.

Ne propunem să sprijinim clienții în înţelegerea conceptului de confidențialitate; folosindu-l ca un catalizator pentru atingerea obiectivelor pe termen lung ale organizației.

Mai mult despre KPMG în România