Procedurile de insolvență sunt potrivite pentru societățile care nu dispun de suficiente lichidități pentru plata creanțelor certe, lichide și exigibile. În funcție de posibilitatea de reorganizare a societății, procedura se poate desfășura sub forma reorganizării judiciare sau a falimentului (lichidare).

În legătură cu procedurile de insolvență ale societăților, KPMG poate ajuta prin asumarea rolului de administrator judiciar sau lichidator judiciar în cadrul procedurii.

Serviciile furnizate de KPMG în acest rol vor include:

 • analizarea declarațiilor de creanțe și întocmirea tabelelor de creditori;
 • supravegherea activității debitorului și emiterea rapoartelor relevante;
 • pregătirea planului de reorganizare;
 • asistarea societății în punerea în aplicare a planului;
 • asistență în vânzarea activelor;
 • revizuirea actelor anulabile și depunerea cererilor la instanțele de judecată competente;
 • organizarea întâlnirilor organelor de decizie în cadrul procedurii (Comitetul creditorilor, Adunarea creditorilor);
 • sprijin în negocierea și coordonarea cu părțile interesate;
 • administrator pentru averea debitorului în faliment;
 • contractarea cu un evaluator autorizat pentru evaluarea activelor din averea debitorului în insolvență/faliment;

De asemenea, KPMG poate ajuta și fără a fi desemnat ca administrator judiciar/lichidator judiciar în procedurile de insolvență, prin furnizarea unor servicii, precum:

 • pregătirea planului de reorganizare la cererea acționarilor sau a creditorilor;
 • emiterea unei opinii cu privire la planul de reorganizare prezentat de părțile îndreptățite conform legii;
 • furnizarea către o terță parte interesată (de exemplu, potențialul cumpărător al unei creanțe) a unei opinii privind cele mai bune strategii de recuperare în cadrul unei proceduri specifice de insolvență;

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte