Consultanță în proiecte de anvergură

Consultanță în proiecte de anvergură

KPMG oferă clienţilor asistenţă în identificarea şi diminuarea riscurilor pe parcursul derulării proiectului.

KPMG oferă asistenţă în identificarea şi diminuarea riscurilor pe parcursul proiectului.

Companiile care au în vedere planuri de dezvoltare sau cele care intenţionează să implementeze proiecte de investiţii semnificative se confruntă adesea cu circumstanţe neprevăzute precum depăşiri ale costurilor sau ale calendarului de implementare. 

Proiectele care presupun investiţii semnificative sunt de cele mai multe ori complexe, se derulează într-un ritm alert şi sunt însoţite de riscuri importante, fiind astfel implementate în condiţii de expunere la circumstanţe care pot implica frauda, incertitudinea, risipa de resurse sau abuzul.

Părţile interesate cer transparenţă, predictibilitate şi responsabilitate în ceea ce priveşte rezultatele unor astfel de proiecte, astfel încât, managementul şi consiliile de administraţie sunt împuternicite ca deciziile pe care le iau privind investiţiile de capital să fie prudente.

Echipele KPMG oferă clienţilor asistenţă în identificarea şi diminuarea riscurilor pe parcursul derulării proiectului. Metodologia noastră cuprinde atât o abordare care vizează "Implementarea proiectului potrivit" cât şi una care are în vedere "Implementarea proiectului în mod potrivit".

Serviciile noastre includ elaborarea programelor de evaluare, estimarea riscurilor şi controalelor proiectului, analiza gradului de conformare a proiectului şi a costurilor, precum şi asistenţă în implementarea proiectelor complexe sau aflate în dificultate. Punem la dispoziţia clienţilor noştri cunoştinţe specializate în industria relevantă, echipe multidisciplinare şi o experienţă substanţială în managementul aspectelor şi implicaţiilor financiare şi tehnice ale proiectelor sau programelor de investiţii majore.

Departamentul nostru include profesionisti cu un domeniu vast și variat de experienţă şi pregătire, inclusiv:

  • ingineri;
  • manageri în domeniul construcţiilor şi al proiectelor;
  • contabili și economiști autorizaţi;
  • evaluatori;
  • specialişti în achiziţii şi contractare;
  • diriginţi de şantier;
  • specialişti în domeniul fraudei în construcţii; şi
  • foşti proprietari sau dezvoltatori.

Mai mult despre KPMG în România