Managementul integrat al riscurilor la nivelul organizației

Managementul integrat al riscurilor

Ultimii ani au sporit gradul de conştientizare privind administrarea riscurilor.

Ultimii ani au sporit gradul de conştientizare privind administrarea riscurilor.

A devenit clar faptul că este nevoie de un cadru robust pentru a identifica, evalua şi administra riscul într-un mod eficient, în linie cu aşteptările externe. Specialiştii KPMG pot oferi asistenţă în implementarea unui cadru eficient şi integrat de administrare a riscurilor (Enterprise Risk Management - ERM).

Serviciile noastre includ:

  • Implementarea cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii, adaptate nevoilor specifice;
  • Îmbunătăţirea structurilor existente de guvernanţă corporativă;
  • Asistenţă în alinierea diferitelor componente ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii (de la apetit la risc la măsurarea riscului, de la stabilirea limitelor la strategia de risc, etc.);
  • Îmbunătăţirea elementelor individuale ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii entităţi (identificarea, măsurarea, raportarea sau monitorizarea riscului, procesele aferente, etc.);
  • Dezvoltarea şi integrarea modelelor privind măsurarea diferitelor tipuri de riscuri; şi
  • Evaluarea independentă a cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii.

Mai mult despre KPMG în România