Bistand med skatteklager og rettssaker

Bistand med skatteklager og rettssaker

KPMG Laws advokater bistår et vidt spekter av kunder med å forebygge, forberede og løse diskusjoner og uenigheter med skattemyndighetene.

Bistand med skatteklager og rettssaker.

Vi hjelper virksomhetene slik at de kan ha kontroll over diskusjonen med skattemyndighetene med sikte på effektive resultater både nasjonalt og internasjonalt.

KPMGs globale nettverk av skatteeksperter har betydelig erfaring fra alle stadier i en diskusjon med skattemyndighetene – alt fra å forebygge tvister ved gjennomføring av før-transaksjonsanalyser og dokumentasjon til løsning av uenigheter.

Vi bistår den enkelte virksomhet med å redusere risikoen for at et tvist med skattekontoret oppstår i tillegg til å være "sparring partner" ved gjennomføring av kontroll (bokettersyn). For tilfeller hvor det oppstår uenighet med skattekontoret om skatteplikten bistår vi virksomhetene for å løse uenigheten på en effektiv måte og i en god tone. Der det ikke er mulig å vinne frem i klagesaker eller gjennom gjensidig avtaleprosedyre under skatteavtale (MAP) bistår vi med prosedyre for domstolene.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.