Merverdiavgift og toll

Merverdiavgift og toll

KPMG har solid kompetanse innenfor alle områder innen merverdiavgift og toll.

KPMG har solid kompetanse innenfor alle områder innen merverdiavgift og toll.

Regelverkene for merverdiavgift, toll, særavgifter og internasjonale avgifter er svært komplekse, og optimal avgiftsstrategi kan gi store økonomiske besparelser.

Hvordan en virksomhet er organisert kan ha betydning for hvilke avgiftsutfordringer den står overfor. Utviklingen, både i Norge og internasjonalt, viser også at indirekte skatter har blitt stadig viktigere for virksomheter. Det påvirker logistikk- og forsyningskjeden, fortjenestemarginer og relasjoner med myndighetene. Skattemyndighetene har også et stadig økende fokus på indirekte skatter som inntektskilde. Forvaltningen av avgift mv. består i hovedsak av å styre risiko og muligheter samt å tildele roller og ansvar på rett nivå.

Vår avgiftsgruppe består av svært erfarne medarbeidere med praktisk forståelse av forretningsmessige utfordringer og muligheter. Det betyr at vi er i stand til å gi klare råd og forslag til løsninger som er spesielt tilpasset den enkelte kundes behov og utfordringer. Dette kombinert med vårt globale nettverk av spesialister innen vårt felt er nøkkelen til å oppnå avgiftsoptimalisering, unngå risiko og kostnader, og til slutt å minimere byrdene ved interne forretningsprosesser.

Ta kontakt