Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre- og tvisteløsning

KPMG har omfattende erfaring innen tvisteløsning innenfor de fleste rettsområder.

KPMG har omfattende erfaring innen tvisteløsning innenfor de fleste rettsområder.

Forretningsmessige tvistesaker er ofte krevende å håndtere og løse. Hos KPMG vil du møte advokater med forståelse for din virksomhet og samtidig for kommersielle, økonomiske og personlige problemstillinger. Normalt vil vi anbefale at tvisten løses uten rettssak. Således holder vi på alle stadier i vår rådgivning muligheten åpen for alternative løsninger.

Vi fører saker innenfor de fleste rettsområder, blant annet arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, omstøtelige transaksjoner, kontraktsrett, erstatningsrett, selskapsrett og skatterett. Vår erfaring et at en viktig oppgave ved all tvisteløsning er å avklare hva som er riktig faktum og samtidig kunne dokumentere dette. For øvrig jobber vi i team og sørger for at både den rene fagkompetanse i tillegg til den kommersielle og økonomiske kompetansen er dekket.

En oversikt over våre offentlig kjente tvistesaker kan du finne her (PDF, 1 MB).

Ta kontakt