Immaterialrett

Immaterialrett

Nasjonal og internasjonal sikring av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere for næringslivet.

Sikring av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere for næringslivet.

Nasjonal og internasjonal sikring av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere for næringslivet. Samtidig er dette et komplekst fagområde som omfatter sikring av patenter, varemerker, design, opphavsrett, teknologi, teknisk knowhow, operasjonell knowhow, forretningskonsepter og andre immaterielle verdier.

KPMG bistår norske og internasjonale selskaper med etablering, sikring og ikke minst håndhevelse av immaterielle rettigheter. Dette gjelder også gründervirksomheter og vekstselskaper med behov for å sikre virksomhetskritiske teknologier. Vi har bred kompetanse innen dette området, og med omfattende prosedyreerfaring både for domstolene og i voldgiftssaker, kan vi også følge opp rettighetsbrudd. 

Med kontorer i 150 land kan KPMG effektivt bidra til internasjonal strukturering og sikring av immaterielle rettigheter.

Ta kontakt