Selskapsrett

Selskapsrett

Selskapsretten er mangeartet og komplisert, og kan inneholde avgjørende muligheter og forpliktelser.

Selskapsretten er komplisert, og kan inneholde avgjørende muligheter og forpliktelser.

Selskapsrett er et juridisk område enhver virksomhet må forholde seg til. Selskapsretten er mangeartet og komplisert, og kan inneholde avgjørende muligheter og forpliktelser som bør identifiseres på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Selskapsretten er relevant i alle faser av virksomhetens livsløp, eksempelvis i forbindelse med stiftelse, løpende kapitaldisposisjoner, organisasjonsendringer, oppkjøp og inkorporering eller salg av virksomhet. 

KPMGs advokater har omfattende kompetanse og erfaring innen alle disse forholdene, og ser også selskapsrettens muligheter og begrensninger i sammenheng med skatteretten.

Gjennom vårt globale nettverk betjener vi selskaper med både nasjonale og grenseoverskridende utfordringer.

Ta kontakt