Sjømat

Sjømat

KPMG Law Advokatfirma har spisskompetanse innen regulering av sjømatnæringene.

KPMG Law Advokatfirma har spisskompetanse innen regulering av sjømatnæringene.

Vårt team innenfor fiskeri- og havbruksrett har dedikerte medarbeidere som gjennom en årrekke har bistått både store og små aktører i næringen.

Våre sjømateksperter har bred erfaring fra blant annet havbruksnæringen og ulike etater innen sjømatforvaltningen.

Sjømatnæringens lønnsomhet har ført til økt fokus på beskatning. De siste årene har det derfor blitt innført flere nye skatter innen havbrukssektoren, blant annet produksjonsavgift, formuesskatt og grunnrenteskatt. Det nye skatteregelverket er i en implementeringsfase, samtidig som det gjennomgår stadige tilpasninger. I tillegg til dette pågår det diskusjoner knyttet til mulig innføring av grunnrenteskatt for fiskerinæringen. KPMG Law Advokatfirma har gjennom en årrekke posisjonert seg som en av næringens fremste rådgivere innen havbruksbeskatning og følger situasjonen knyttet til beskatning av fiskeriene nøye. Vi utgir årlig rapporten Taxation of Aquaculture.

Utfordringer knyttet til miljø, fiskehelse- og velferd, mattrygghet og areal har ført til et svært komplekst regulatorisk bilde for sjømatsektoren. Samtidig representerer tillatelsene innen både fiskeri- og akvakultur betydelige verdier. Det regulatoriske landskapet rundt sjømatnæringene er i rask utvikling og det pågår for tiden flere prosesser for å utvikle regelverket innen både fiskeri og havbruk. Våre medarbeider holder seg til enhver tid oppdatert om utviklingen av regelverk og praksis på området.

Noen av våre tjenester:

  • Juridisk veiledning innen beskatning av havbruk og fiskeri, inkludert grunnrenteskatt
  • Bistand i forbindelse med tildeling av rettigheter/tillatelser
  • Veiledning om regelverkskrav knyttet til drift og produksjon, herunder miljø, MTB, fiskehelse og -velferd, mattrygghet, fiskekvalitet og sjømateksport.
  • Omorganiseringer, transaksjoner og juridisk due diligence.

Ta kontakt