Mette Remø

Senior Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Mette har bred erfaring med fiskeri- og havbruksrettslige problemstillinger etter å ha arbeidet i 13 år ved både Fiskeridirektoratets og Mattilsynets hovedkontor. Tre av disse årene var hun seksjonssjef for Fiskeridirektoratets akvakulturtilsyn. Mette har erfaring med både tildeling av tillatelser (eks. utviklingstillatelser) og tilsyn med næringens etterlevelse av regelverket, inkludert ileggelse av forvaltningssanksjoner. Hun har også jobbet med regelverksutvikling på området, deltatt i Brussel-arbeid, bistått prosessfullmektig i rettssaker, og ledet flere landsdekkende tilsynskampanjer.

Kontakt

E-post: mette.remo@kpmg.no
Telefon: +47 413 31 116
LinkedIn

Kompetanseområder:

  • Fisk og sjømat 
  • Forvaltningsrett
  • Næringsmiddellovgivning
  • 2007, Universitetet i Bergen, Master i rettsvitenskap

  • Advokatbevilling

  • 2021 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Senior Manager/Advokatfullmektig

  • 2018 - 2021, Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen, Seksjonssjef

  • 2017 - 2018, Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen, Seniorrådgiver

  • 2008 - 2017, Mattilsynets hovedkontor, Avdeling fisk og sjømat, Rådgiver/Seniorrådgiver