Jan Erik Greni

Advokat | Director

KPMG i Norge

Jan Erik Greni har lang erfaring med skattemessige problemstillinger etter å ha jobbet 12 år ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). Her jobbet han med komplekse nasjonale og internasjonale skattespørsmål for de største konsernene i Norge inkludert konsern med virksomhet innenfor fornybar energi. Han har særlig arbeidet mye med vannkraftbeskatning og hadde i flere år rollen som SFS sin faglige koordinator på området. Dette omfattet bl.a. kvalitetssikring, bistand til prosessfullmektig i rettssaker og regelverksutvikling. I tillegg har han tre års erfaring som underdirektør ved SFS.

Kontakt:

jan.greni@kpmg.no
+47 419 21 177
LinkedIn

 • Bokettersyn fra skattemyndighetene
 • Energiskatt og -avgift
 • Internasjonal skatt
 • Løsning av skattetvister med myndighetene
 • Rådgivning - selskapsskatt
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • 2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 2018 – dd. KPMG AS, Advokatfullmektig/Senior Manager

 • 2015 – 2018 Sentralskattekontoret for storbedrifter, Underdirektør

 • 2006 – 2014 Sentralskattekontoret for storbedrifter, Seniorskattejurist

 • 2003 – 2006 Finnmark fylkesskattekontor, Skattejurist