Stig har jobbet i KPMG siden 1997. Han er leder for advokatvirksomheten i KPMG i Nord-Norge. Bjørklund jobber med forretningsjuss og har blant annet omfattende kjennskap til skattelovgivningen, selskapsrettslige regler og arbeidsrett. rett. Han er leder for KPMGs faggruppe for arbeidsrett. Han bistår både norske og internasjonale klienter i forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp, og i andre nasjonale og internasjonale skattespørsmål. I tillegg bistår han jevnlig kunder i forbindelse med etablering av nye selskap, kapitalforhøyelser, kjøp og salg av aksjer og omorganisering av selskapsstruktur. Innenfor nevnte områder har han også i stor grad arbeidet med kontrakter og avtaler også vedrørende fast eiendom. Han har lang erfaring i å jobbe med næringslivet, både med rådgivning forut for transaksjoner, men også i forbindelse med den praktiske gjennomføringen. Stig jobber hovedsaklig med store og mellomstore kunder i Nord-Norge. Stig er en erfaren foredragsholder innenfor skatt- og selskapsrettsområdene.

Kontakt

E-post: stig.bjorklund@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9934
LinkedIn

 • Fast eiendom
 • Fond for investering i fast eiendom
 • Investeringer
 • Juridiske tjenester
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Skatt og avgift
 • Økonomitjenester
 • 1989, Cand. jur, Universitetet i Tromsø

 • Advokatbevilling

 • 1997 - d.d., KPMG Law AS, Advokat. Partner fra 2007

 • 1994 - 1997, Advokat/advokatfullmektig i Advokatfellesskapet Centrum i Tromsø

 • 1990 - 1994, Skattekontoret i Tromsø