Anna Agejeva Jensen

Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Anna er advokat med master i skatte- og avgiftsrett og med erfaring som skatterådgiver fra privat og offentlig sektor. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig i EY (2011-2015) og som seniorskattejurist i Skatteetaten (2016-2020) og undervist i skatterett på MRR-studiet på Handelshøgskolen ved Nord universitet (2020-2024). Jobber som advokat i KPMG Law siden januar 2021 og bistår næringslivsaktører og revisorer innen skatterett, selskapsrett og arv/generasjonsskifte. Anna har russisk som morsmål og behersker norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Ekspertise

 • Personbeskatning
 • Selskapsbeskatning
 • Omorganiseringer
 • Generasjonsskifter
 • Aksjonærregisteroppgaver

LinkedIn

 • 2019, Executive Master Of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, Handelshøyskolen BI

 • 2010, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • 1995, Master i filologi, Pomoruniversitetet i Arkhangelsk

 • 2021–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2016–2020, Skatteetaten

 • 2011–2015, Ernst & Young Advokatfirma AS