Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

Trond Thorvaldsen har lang erfaring med skattemessige problemstillinger, hovedsakelig relatert til norsk bedriftsskatterett. Han besitter også spesialkompetanse innen kraftrelaterte skatter og avgifter, herunder særskatter knyttet til norsk vannkraft. Trond har også bred erfaring med restruktureringer og M&A.

Kontakt:

E-post: trond.thorvaldsen@kpmg.no
Telefon: +47 9925 9515
LinkedIn

 • Bokettersyn fra skattemyndighetene
 • Energiskatt og -avgift
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Løsning av skattetvister med myndighetene
 • Restruktureringstjenester
 • Rådgivning - selskapsskatt
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • 1998 Skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo

 • 2001 – 2002 Project Management, Høyskolen i Oslo og Akershus

 • 2018 – dd. KPMG Law Advokatfirma AS, Senior Manager

 • 2009 – 2018 Statkraft, Senior skatterådgiver

 • 2006 – 2009 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Senior Associate

 • 1994 – 2006 Asker og Bærum likningskontor, Seniorrådgiver