Trond Skjelbreid

Partner | Advokat

KPMG i Norge

Trond har arbeidet som advokat i KPMG Law siden 1998, har tidligere praksis fra avgiftsmyndighetene og er i dag MVA partner i KPMG. Trond er spesialisert i nasjonal og internasjonal merverdiavgift og bistår norske og utenlandske selskaper innen de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Hans omfattende erfaring med regelverket og forvaltningspraksis knyttet til merverdiavgiftslovgivningen, herunder MVA-kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv., har bidratt til identifisering av avgiftsmuligheter og i mange tilfeller reduserte avgiftskostnader for kundene. Indirekte skatter er stadig viktigere for virksomheter. Det påvirker logistikk/forsyningskjeden, fortjenestemarginer og relasjoner med avgiftsmyndighetene. Forvaltningen av merverdiavgift består i hovedsak av å styre risiko og muligheter samt å tildele roller og ansvar på rett nivå. En oppdatert og planlagt avgiftshåndtering gir reduserte risikoforhold og er kostnadsbesparende. Trond deltar på KPMG`s Global Indirect Tax nettverksmøter, og holder årlig en rekke eksterne kurs knyttet til risikoforhold og optimaliseringsmuligheter innenfor avgiftsområdet.

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Industriell produksjon
 • Juridiske tjenester
 • Olje og gass
 • Skatt og avgift
 • 1987 - Juridicum, Universitetet i Bergen

 • 1984 - Bedriftsøkonomi, NHH`s kursvirksomhet

 • Advokatbevilling

 • 1998 - dd: KPMG Law Advokatfirma AS. Partner fra 2008

 • 1994 - 1998: Telemark politidistrikt. Politiinspektør

 • 1988 - 1994: Telemark fylkesskattekontor. Avd.sjef avgift