Sander André Samuelsen

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Sander har jobbet i KPMG Law siden juni 2022. Sander bistår en rekke klienter med råd innenfor selskapsrett, skatte- og avgiftsrett og alminnelig formuerett. Sander arbeider særlig med planlegging og omorganisering av selskapsstrukturer, inkludert rådgivning om skatte- og avgiftsspørsmål som dette reiser. Han bistår også ved henvendelser og kontroller fra Skatteetaten. Sander har skrevet artikler om skatterett som har blitt publisert i tidsskrift for skatt og avgift.

Ekspertise

 
  • Selskapsrett
  • Skatterett
  • Merverdiavgiftsrett
  • Alminnelig formuerett

LinkedIn

Publiserte artikler:

Konserninterne transaksjoner
Opplysningplikt 


 

  • 2023, nkeltemne i grunnleggende regnskap og analyse, UiT Norges arktiske universitet

  • 2021, Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

  • 2022–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS