Sjømatnæringen har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene

Næringen står nå foran en rekke utfordringer for å kunne oppnå fortsatt vekst og samtidig imøtekomme stadig økende krav til bærekraftig matproduksjon.

Næringens lønnsomhet har ført til økt fokus på beskatning. Utfordringer knyttet til miljø, fiskehelse- og velferd, mattrygghet og areal har ført til et svært komplekst regulatorisk bilde. Samtidig møter sjømatnæringen det samme endringsbildet som næringslivet generelt, knyttet til bl.a. økt digitalisering og produktivitet.

KPMGs team på sjømat har lang og bred erfaring med å jobbe med både små og store aktører innenfor næringen. Vi hjelper våre kunder å fange de mulighetene fremtiden byr på.Vi hjelper deg


Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere på det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.

Pedro S. Leite

Pedro S. Leite
Advokat og partner

Noen av KPMGs tjenesteområder