Finansnæringen står ovenfor en rekke omstillinger som følge av teknologisk utvikling og regelendringer. Sosiale medier, nettbaserte selvbetjeningsløsninger, app'er og roboter har gjort sitt inntog i alle deler av finansbransjen. Samtidig stiller regulerende myndigheter stadig strengere krav kapital, styring og kontroll. Ikke minst er økende forbrukerbeskyttelse et sentral agendapunkt.

Foretak som tilbyr finansielle tjenester er underlagt omfattende krav til blant annet organisering, kapital og utøvelse av virksomheten. Her tilbyr vi bistand i forbindelse med hele prosessen for søknad on konsensjon. For mer informasjon les mer på vår informasjonsside for konsesjonssøknad.

Vi hjelper deg


Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere på det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.

Noen av KPMGs tjenesteområder