Lars Eliassen

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Lars jobber i hovedsak med selskapsrett og andre lover som organiserer foretak og virksomheter i Norge. Han har mye erfaring med omorganiseringer av selskap og konsern gjennom fusjon og fisjon. Han bistår også med transaksjoner og utforming av avtaler. Lars har en unik kunnskap om Brønnøysundregistrene etter å ha jobbet der som juridisk rådgiver i flere år. Derfra har han bred erfaring med å bistå næringsdrivende og andre i spørsmål om organisering av virksomhet i en rekke former. Han har erfaring med aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak, foreninger og de flest andre organisasjonsformer som er i Norge.

Kontakt

Telefon: +47 406 39 486
E-post: lars.eliassen@kpmg.no
LinkedIn

 • Bistand ved kontrakter
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Juridiske tjenester
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Stiftelser
 • Transaksjoner
 • 2008, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • Advokatbevilling

 • 2016 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Director

 • 2014 - 2016, KPMG Law Advokatfirma AS, Advokatfullmektig

 • 2012 - 2014, Brønnøysundregistrene, Seniorrådgiver

 • 2008 - 2012, Brønnøysundregistrene, Rådgiver