Anders H. Liland

Partner | Advokat

KPMG i Norge

Anders er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett, rekonstruksjon av gjeld og M&A samt prosedyre. Hans erfaring omfatter rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner, organisering og restrukturering av virksomhet samt løpende bistand. Anders har bred erfaring med håndtering av skattesaker, klagesaker og rettssaker. Anders prosederte den såkalte "Trinc & Trag-saken" for Høyesterett, en sak om skatteplikt på norsk sokkel for et riggeiende utenlandske selskap. Han har skrevet boken ”Fusjon og fisjon av selskaper” (2016) og er medforfatter til en rekke skattebøker, så vel som forfatter av en rekke artikler innen skatt og selskapsrett. Fra 1988 til 1990 var han medlem av det såkalte ”Aarbakke-utvalget” som utredet grunnlaget for skattereformen i Norge i 1992. Anders er anerkjent som en av Norges fremste på sitt spesialområde.

Kontakt

E-post: anders.liland@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 188

LinkedIn

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Juridiske tjenester
 • Prosedyre for gjensidig avtale med myndighetene
 • Rådgivning
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Tjenester - restrukturering av skatt
 • Transaksjonsrådgivning
 • 1982: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 1993 – dd. Advokat/partner, KPMG Law Advokatfirma AS

 • 1990 – 1992 Advokat, Advokatfirmaet BA-HR

 • 1986 – 1990 Byråsjef/ lovrådgiver, Finansdepartementet

 • 1985 – 1986 Dommerfullmektig, Asker og Bærum herredsrett

 • 1982 – 1985 Konsulent/byråsjef, Finansdepartementet