Som en av få aktører i markedet rådgir KPMG både innenfor de juridiske, regnskapsmessige og finansielle sidene ved fast eiendom

Våre eiendomsadvokater bistår innen eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Vi involverer også våre skatte- og avgiftsadvokater for å sikre hensiktsmessig organisering av eiendommer og utviklingsprosjekter med tanke på skatt og avgift.Vi har kompetansen som du behøver innen fast eiendom