Geir Andreassen

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Geir er advokat og Director i KPMG Law Advokatfirma i Bodø. Han har lang og allsidig erfaring som rådgiver for eiere og selskapsledelse i både store og små virksomheter, fra oppstartbedrifter til større konsern, kommuner og fylkeskommuner. Bistanden omfatter variert juridisk utredningsarbeid og beslutningsstøtte, utforming og kvalitetssikring av avtaler og juridiske prosesser, virksomhetsstyring og utarbeidelse av styrende dokumenter. Geir jobber hovedsakelig i skjæringspunktet mellom forretningsjus, regnskap, skatt og avgift, og han har betydelig oppdragserfaring, særlig innen selskapsstruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, generasjons- og eierskifter, kontraktsrett, samt tilknyttede skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.

Ekspertise

 
  • Selskapsrett
  • Avtalerett
  • Skatt

LinkedIn

  • 2002, Cand.Jur., Universitetet i Tromsø

  • 2009, Advokatbevilling

  • 2021 – d.d., Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2012 – 2021, Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

  • 2006 – 2011, Advokatfullmektig/advokat, KPMG Law Advokatfirma DA

  • 2004 – 2006, Skattejurist, Troms skattefogdkontor

  • 2003 – 2004, Juridisk rådgiver, Harstad kommune