Helle Holst Haugerud

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Helle jobber som advokatfullmektig og manager i KPMG Law med arbeidssted Drammen. Helle har mange års erfaring med ulike problemstillinger innenfor fast eiendom, eiendomsforvaltning og styrearbeid. Hun har blant annet erfaring fra organisering av flere store eiendomsutviklingsprosjekter, økonomisk og juridisk rådgiving til boligselskap og ledelse av generalforsamlinger, samt bistand til styrer ved håndtering av komplekse saker. Hun har også en master i eiendomsutvikling og -forvaltning fra NTNU.

Kontakt

E-post: helle.haugerud@kpmg.no
Telefon: +47 932 84 295
LinkedIn 

Kompetanseområder:

 • Fast eiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Styrearbeid
 • Borettslag
 • Sameier
 • Seksjonering
 • Forretningsførsel
 • 2021, Master i eiendomsutvikling og -forvaltning, NTNU

 • 2014, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2023 – d.d., KPMG Law Advokatfirma

 • 2019 – 2023, Teamleder/rådgiver, Boligbyggelaget Usbl

 • 2015 – 2019, Kundeansvarlig/rådgiver, Boligbyggelaget Usbl