Joachim Charlsen Pande

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Joachim er partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma. Har lang erfaring fra forretningsjuridisk arbeid med hovedvekt på skatte- og selskapsrettslige spørsmål og særlig med vekt på omorganiseringer og oppkjøp. Joachim er spesialisert innen selskapsrett og skatterett, herunder komplekse omorganiseringer før, under og etter oppkjøp. Han har bistått en rekke klienter med prinsipielle og generelle problemstillinger. Joachim har også bistått alt fra mindre selskaper til større konsern innen selskapsrettslige problemstillinger, herunder alle faser av transaksjoner, fra vurdering av form for oppkapitalisering, overdragelse, kontraktsforhandlinger, due diligence, osv. Han har bistått en rekke offentlig eide eller kontrollerte virksomheter ved oppstart, omorganisering eller avvikling, herunder i grensesnittet mot politisk behandling av slike transaksjoner. Joachim brukes mye i foredrags- og kursvirksomhet, herunder foredrag om styreansvar for private og offentlig eide foretak.

Ekspertise

 • Selskapsrett
 • Omorganiseringer
 • Transaksjoner og oppkjøp
 • Skatt i transaksjoner

LinkedIn

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Oppstartsselskap
 • Restruktureringstjenester
 • Selge virksomheten
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Styring av familiebedrift
 • Tjenester - selskapsadministrasjon
 • Vekst
 • 2002, Cand. Jur. Universitet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 2017 – dd. KPMG Law Advokatfirma

 • 2008 – 2017 EY

 • 2002 – 2008 Oslo kommune