Transaksjoner og oppkjøp - M&A

Transaksjoner og oppkjøp - M&A

KPMG har omfattende kompetanse og erfaring innen alle juridiske og forretningsmessige forhold som berører fusjoner, kjøp, salg og omorganiseringer.

KPMG har kompetanse innenfor fusjoner, kjøp, salg og omorganiseringer.

Hvordan skal transaksjonen planlegges, struktureres og gjennomføres? Hva er den mest hensiktsmessige finansieringsformen? Hvordan kan en «non-core»-del av virksomheten bli solgt på en effektiv måte? KPMG har omfattende kompetanse og erfaring innen alle juridiske og forretningsmessige forhold som berører fusjoner, kjøp, salg og omorganiseringer. Gjennom vårt globale nettverk av erfarne skatterådgivere innen M&A kan vi betjene selskaper med både nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner. Vi har i tillegg tett samarbeid både med Transaction Service-miljøet nasjonalt og internasjonalt, og kan håndtere de fleste sider av nasjonale og internasjonale fusjoner, oppkjøp og reorganiseringer.

Innen transaksjoner, fusjon og oppkjøp tilbyr vi tjenester innen:

  • Skatterett
  • Kontraktsrett
  • Registreringer og meldinger
  • Selskapsrett
  • Toll og MVA

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt