Oddgeir Kjørsvik begynte i KPMG i 2000, og er leder av avgiftsgruppen i Oslo, Norge. Avgiftsgruppen i KPMG sammensatt med overvekt av svært erfarne medarbeidere, og dekker alle områder innen MVA, toll og særavgifter, handelsprosedyrer knyttet til eksport og import, samt EU-lovgivning knyttet til indirekte beskatning. Oddgeir har mer enn 18 års erfaring på fagområdet. Før han begynte hos KPMG, jobbet han i flere år hos avgiftsmyndighetene og et annet advokat- og revisjonsfirma. Oddgeir er spesialisert i nasjonal og internasjonal merverdiavgift, og bistår både nasjonale og multinasjonale selskaper innen de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Oddgeir har også omfattende erfaring med nasjonale og internasjonale fusjoner og overtakelser (M&A). I tillegg har han et særskilt fokus på finansielle tjenester og fast eiendom. Internasjonal Tax Review har to år på rad rangert Oddgeir på ledende nivå innen IndTax i Norge.

Kontakt

E-post: oddgeir.kjorsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9157
LinkedIn

  • Bankvirksomhet
  • Fast eiendom
  • Økonomitjenester
  • 1996 - Cand. jur fra Universitetet i Oslo

  • Advokatbevilling

  • 2000 - dd: KPMG Law Advokatfirma. Partner fra 2008.

  • 2000: Ernst & Young, avd. Kongsberg. Juridisk rådgiver

  • 1997 - 2000: Møre og Romsdal fylkesskattekontor, Juridisk saksbehandler