EU/EØS-rett

EU/EØS-rett

KPMG har spesialkompetanse innen generell EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og konkurranserett.

KPMG har spesialkompetanse innen generell EU/EØS-rett.

EU/EØS-rett er et komplekst juridisk fagområde, som gjennom EØS-avtalen har fått stor betydning for næringslivet og det offentlige i Norge. EØS-avtalen er den største og mest omfattende folkerettslige avtale Norge har inngått, og er i dag hovedpilaren i Norges forhold til EU. EØS-avtalen utvikles kontinuerlig og gjennom tolkning og praksis fra EU, hvor Kommisjonens forvaltningspraksis og EU-domstolens rettspraksis er grunnpilarene.

Dette har skapt et økende behov for juridisk bistand. KPMGs faggruppe for EU/EØS-rett og offentlige anskaffelser består av advokater med spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser og generell EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og konkurranserett.

I tillegg har vi gjennom KPMGs internasjonale nettverk tilgang til advokater i Europa som er eksperter på Europarett. Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning, slik at både de økonomiske og juridiske aspektene blir ivaretatt.

Ta kontakt