Nikolai Riise

Senior Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Nikolai arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Han er tilknyttet gruppen Anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Nikolai har særlig erfaring med anskaffelser innenfor helsesektoren, og han har erfaring med større anskaffelser og internasjonalt samarbeid. Han er videre en erfaren kurs- og foredragsholder.

Ekspertise

 
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Legemiddelrelatert regelverk og compliance
  • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

  • 2015, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2014, Utveksling, Tel Aviv University

  • 2010, Årsstudium i samfunnsøkonomi, Universitet i Bergen

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS - Advokat, Senior Manager

  • 2017–2023, Sykehusinnkjøp HF - Advokat, Avdelingsleder

  • 2015–2017, Privat advokatpraksis - Advokatfullmektig