Thor Leegaard

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Thor begynte i KPMG i 2002 og har tidligere arbeidet ved Oslo ligningskontor og ved International Bureau of Fiscal Documenation som research assistant med ansvar for britisk og irsk skatterett. Thor er seniorpartner og deltaker i faggruppen for nasjonal og internasjonal selskapsskatt i Oslo. Han har jobbet med selskapsbeskatning siden 1995, og ble ansatt i KPMG i 2002. Han er spesialisert på norsk og internasjonal selskapsskatterett, og har også betydelig praktisk erfaring med anvendelsen av EØS-avtalen på norsk skatterett. Han har omfattende erfaring knyttet til oppkjøp og restrukturering, strukturering av internasjonale konsern og til skattemessige forhold knyttet til verdipapirinvesteringer. Thor dekker nasjonal og internasjonal selskapsskatt, herunder spørsmål knyttet til eierskap og skatt. Han har bred erfaring innen M&A, finansielle tjenester og selskapsstrukturering og planlegning. Klienter inkluderer norske og utenlandske børsnoterte og familieeide konsern.

Kontakt

E-post: thor.leegaard@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 183
LinkedIn

 • Børser
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Juridiske tjenester
 • Kapitalmarkeder
 • Skatt og avgift
 • Strukturering av oppkjøp og avhending
 • Økonomitjenester
 • 2000, LLM (taxation), London School of Economics

 • 1994, Cand jur, Universitetet i Bergen

 • Advokatbevilling

 • 2002 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Partner fra 2007

 • 2001 - 2002, International Bureau of Fiscal Documentation, UK tax researche

 • 1994 - 2001, Oslo ligningskontor, juridisk rådgiver