Kjerstin Ongre

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Kjerstin leder Trade & Customs i KPMG Law og opptrer med dette som prosjektansvarlig for en rekke oppdrag hvor kunden etterspør rådgivning på merverdiavgift, særavgifter og toll. Hun har særlig kunnskap om EU-rettens område på beskatning og statsstøtte samt om EFTAs frihandelsavtaler. Kjerstin er spesialist i nasjonal og internasjonal avgift (moms, toll og særavgifter) og har lang og omfattende erfaring med å bistå både nasjonale og multinasjonale selskaper i de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Hun har bl.a. bistått med etablering av en rekke e-commerce selskaper for handel i det det norske markedet, herunder bruken av VOEC (Low value import - VAT on E-commerce). Kjerstin er også sterkt involvert i KPMGs ESG-arbeid om grønne avgifter og rapporteringer til myndighetene.

Kontakt

E-post: kjerstin.ongre@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 458
LinkedIn

 • Bilindustri
 • Detaljhandel
 • Juridiske tjenester
 • Skatt og avgift
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 2004: Advokatbevilling

 • 2008 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Director, Attorney-at-law

 • 2006 - 2008, GRIP, Attorney-at-law

 • 2000 - 2006, Deloitte Advokatfirma DA, Attorney-at-law

 • 1999 - 2000, Finansdepartementet, Rådgiver

 • 1996 - 1999, Juridisk rådgiver, ESA (EFTAs Overvåkingsorgan)