Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et bredt juridisk fagområde som favner blant annet arbeidsavtaler, nedbemanning, permitteringer, arbeidsmiljø og tariffavtaler.

Arbeidsrett er et bredt juridisk fagområde.

Vi har særlig kompetanse innen internasjonale arbeidsforhold, og vår gruppe på internasjonal arbeidsrett bistår daglig norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere til utlandet for å utføre arbeid der.

Vi kan for eksempel bistå med:

 • Arbeidsavtaler
 • Utarbeide personalhåndbok, rutiner, etiske regler og policyer
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Incentivordninger, aksje- og opsjonsprogram
 • Nedbemanning og permittering
 • HMS og kontrolltiltak i virksomheten
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Pensjoner og forsikringer
 • Sluttavtaler
 • Konkurranseklausuler 
 • Arbeidstid
 • Personvernspørsmål
 • Ferie og feriepenger
 • Varsling
 • Tariffavtaler
 • Ansattes representant i styrende organ

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt