Ingrid Sollid

Senior Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Ingrid startet i KPMG Law i august 2022. Hennes primære fagområde er arbeidsrett og pensjon, men hun har også kompetanse innen fagfeltene kontraktsrett, fast eiendom og gjeldsforfølgningsrett. Ingrid bistår klienter med juridiske utredninger tilknyttet arbeidsrett og pensjon, blant annet tilknyttet virksomhetsoverdragelser, utestasjonering, transaksjoner og oppsigelser. Hun har også skrevet artikler innen pensjon og arbeidsrett, herunder om endringer i AFP-vedtektene og om reglene for inn- og utleie av arbeidstakere. Hun bistår også med utarbeidelse av relevant avtaleverk og compliance.

Ekspertise

 
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Pensjon

LinkedIn

  • 2021, Master i rettsvitenskap, UiT Tromsø

  • 2023–d.d. Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2022–2023, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2022–dd. Universitetslektor, UiT

  • 2021–2022, Advokatfirmaet Finn AS, advokatfullmektig