Helge Mathias Monsen

Advokat | Director

KPMG i Norge

Helge Monsen er erfaren advokat og prosjektleder innenfor personvern og arbeidsrett, og er fast kurs- og foredragsholder i KPMG Law.

Helge Mathias Monsen er senior manager i KPMG Law Stavanger hvor han har jobbet siden februar 2014.
Helges primære kompetanse ligger innen fagfeltene personvern/GDPR og arbeidsrett. Han er også fast foredragsholder ved flere kurs og seminarer innenfor personvern og arbeidsrett.
 
Prosjektledelse:
Helge har gjennom sin stilling som senior manager i KPMG Law vært prosjektleder for GDPR-implementering i flere store norske konsern og selskaper, hvor han blant annet har hatt spesielt fokus på HR-relaterte personvernspørsmål.
 
Internasjonal erfaring:
Helge har som jurist spesialisert seg på internasjonal rett, både under utdanningsløpet og som juridisk rådgiver i Skatt Vest og advokat i KPMG. Helge har vært kurs- og foredragsholder på flere internasjonale workshops i regi av OECD, og jobber i dag med en rekke store internasjonale kunder.
 
IT og digital kompetanse:
Helge er jurist, men har også inngående kjennskap til IT-relaterte prosesser. Denne kombinasjonen gjør at han lett kan sette seg inn i, forstå og løse komplekse og krevende juridiske problemstillinger innenfor IT-relaterte prosjekter, spesielt i tilknytning til personvern og GDPR.
 

Kontakt:
helge.monsen@kpmg.no
+47 4063 9748
LinkedIn

 • Gransking og compliance
 • Juridiske tjenester
 • Megatrendek
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
 • Sikkerhet og personvern
 • Skatt og avgift
 • Teknologi
 • 2010 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • 2014 – d.d. KPMG Law Advokatfirma, Advokatfullmektig

 • 2011 – 2014 Skatteoppkrever Utland, skattejurist