Stine Lettrem

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Stine Lettrem bistår som rådgiver og prosessfullmektig innenfor arbeidsrett, pensjon, skatterett, selskapsrett og arv/generasjonsskifte. Stine leder den nasjonale arbeidsrettsgruppen i KPMG Law og bistår jevnlig innenfor alle aspekter ved arbeidsretten, herunder ansettelse, oppsigelse, virksomhetsoverdragelse, nedbemanning – og omstillingsprosesser o.l. Hun jobber også med pensjon og kan blant annet bistå ved spørsmål knyttet til obligatorisk tjenestepensjon, AFP, lederpensjon og skattemessig behandling av pensjon. Stine har holdt en rekke foredrag og bistått ved flere due diligence prosesser innenfor arbeidsrett/pensjon. Videre har hun bred erfaring som rådgiver innenfor selskapsrett og skatt, eksempelvis knyttet til skatte – og selskapsrettslig strukturering, kjøp/salg av selskap, omorganisering og gjennomføring av generasjonsskifte.

Kontakt:

stine.lettrem@kpmg.no
+47 932 30 114
LinkedIn

 

Kompetanseområder

Arbeidsrett   Pensjon   Selskapsrett   Skatterett   Arv   Skifte   Fusjoner og oppkjøp

  • 2009 Master i rettsvitenskap

  • 2011 Advokatbevilling

  • 2018 - d.d, KPMG Law Advokatfirma, Director og leder for nasjonal arbeidsrettsgruppe

  • 2016 - 2018, BDO Advokater AS, Advokat/Director/Partner

  • 2013 - 2016, Simonsen, Vogt & Wiig AS, Senioradvokat

  • 2010 - 2013, KPMG Law, Advokatfullmektig/advokat