John Hornslien

Head of Cyber Regulatory | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

John er leder for faggruppen Cyber Regulatory, og har mange års erfaring innenfor rettsområder slik som personvern, sikkerhetslov, informasjonssikkerhet, kontraktsrett og teknologi/IT-rett. Han har erfaring fra og bistår klienter innenfor en rekke sektorer slik som offentlig sektor, telekom, teknologi, handel og energi. Han bistår både med løpende rådgivning, tvisteløsning, og i dialog med tilsynsmyndigheter og andre tredjeparter. John har lang erfaring fra vurdering av en rekke tema slik som risikovurderinger, Schrems II, bruk av skytjenester, DPIA, håndtering av brudd på personopplysningssikkerhet, samt utarbeidelse av ulike avtaler for å sikre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. John har god innsikt innenfor kommende regelverk slik NIS2, Dora, AI Act. John holder i tillegg jevnlig kurs og foredrag innenfor teknologi og cyber-regulatoriske emner.

Ekspertise

 
 • Personvern/GDPR
 • Digitalisering, teknologi og IT-rett
 • NIS2
 • Kontraktsrett
 • Informasjonssikkerhet
 • Compliance og risikostyring

LinkedIn

 • 2014, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

 • 2014, Bachelor i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2021, ISO 27005 Risk Manager

 • 2018, ISO 27001 ISMS Lead Implementer

 • 2021 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2016 – 2021, Fiskeridirektoratet, seksjonssjef

 • 2014 – 2016, Direktoratet for økonomistyring, rådgiver

 • AW 1

 • AW2

 • AW 3