Christoffer Selfors

Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Christoffer har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiT og begynte i KPMG Law Advokatfirma i Tromsø i 2016. Han arbeider med forskjellige forretningsjuridiske problemstillinger innen kontraktsrett, eiendom og selskapsrett, men har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett. Christoffer er medlem av Arbeidsrettsgruppen i KPMG. Han kan bistå ved spørsmål om ansettelse og opphør av arbeidsforhold, samt spørsmål om ansattes rettigheter etter lover, forskrifter og tariffavtaler. Han har også erfaring med kontroll av norske og utenlandske underleverandørers etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med offentlige bygge- og anleggskontrakter.

Kontakt

E-post: christoffer.selfors@kpmg.no
Telefon: + 47 406 33 610
LinkedIn

  • Bistand ved kontrakter
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
  • Skatt og avgift
  • 2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

  • Spesialisering: Arbeids- og selskapsrett

  • 2017 - dd. KPMG Law Advokatfirma AS, Advokatfullmektig

  • 2016 Arbeidstilsynet Nord-Norge, rådgiver

  • 2014 - 2015 Jusshjelpa i Nord-Norge, saksbehandler/gruppeleder