Personvern

Personvern

Vårt erfarne team yter juridisk rådgivning for å hjelpe din virksomhet å håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende personvernregelverk.

Vi hjelper din virksomhet å håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk.

Ny personopplysningslov basert på GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft 20. juli 2018. Våre advokater holder seg løpende orientert om utvikling av lovverk og praksis på det nye regelverket, og har bistått mange klienter med å tilpasse seg de nye personvernreglene.

KPMG kan bistå dere innenfor alle faser av personvernarbeidet:


1. Planlegging/ informasjon
 

 • Brief/informasjonsmøte
 • Utvalgte foredrag/kurs innenfor spesifikke temaer
 • GAP-analyse for å avdekke mangler

2. Etablere personvern i deres virksomhet
 

 • Kartlegging/behandlingsprotokoll
 • Rutiner og sjekklister for praktisk håndtering av personvernarbeidet (mal)
      Risikovurderinger
      Avvik og varsling
      Innsyn og sletting
      Andre prosesser etter behov
 • Personvernerklæringer (mal)
      Eksternt for kunder, leverandører og andre
      Internt for ansatte
 • Databehandleravtale og eventuell tilpassing av disse (mal)
 • Personvernombud som tjeneste

3. Implementering og videre etterlevelse
 

 • Opplæringsmateriell og kurs for ansatte
 • Workshops og rådgivning innenfor spesifikke temaer
 • Internkontroll – rutiner og praktisk gjennomføring
 • Løpende rådgivning og diskusjonspartner

Ta kontakt