Julie Lossius Husum

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Julie jobber som advokatfullmektig i KPMG Legal & Cyber & Security hvor hun er tilknyttet tjenesteområdet Cyber Regulatory. Hun hjelper klienter med å navigere gjennom komplekse juridiske spørsmål i skjæringsfeltet mellom jus og teknologi. Julies ekspertise spenner over flere områder, med hovedfokus på personvern, samt regulatoriske krav knyttet til kunstig intelligens og blokkjedeteknologi.

Kontakt

E-post: julie.husum@kpmg.no
Telefon: +47 464 20 769
LinkedIn

Kompetanseområder:

  • Personvern
  • Kunstig intelligens
  • Bokkjedeteknologi


Publikasjoner: 

Rettslige begrensninger for forvaltningens bruk av data til trening av maskinlæringsalgoritmer

  • 2021, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2021 – d.d. KPMG Law Advokatfirma, Senior Associate / Advokatfullmektig

  • 2014 – 2021, Universitetet i Oslo, Vitenskapelig assistent